Kleine dagvergoeding

Speel voor een belastingvrije vergoeding

Iedereen die een artistieke prestatie levert, kan worden betaald via de - belastingvrije - kleine vergoedingsregeling.


Onder het leveren van een artistieke prestatie en/of het produceren van artistieke werken wordt verstaan "de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie". Het is niet van belang of de kunstenaar een hobbyist of een professionele kunstenaar is.


Een kunstenaar die evenwel met de opdrachtgevende organisatie al verbonden is met een arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst, of statutaire aanstelling, kan niet tegelijkertijd worden vergoed met de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars, tenzij kan worden bewezen dat het een prestatie van een andere aard is.


Klassiek voorbeeld: een leraar, die les geeft op school als werknemer, kan voor een optreden op school worden vergoed met de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars.


Andere kostenvergoeding

Ook belangrijk: de kleine vergoedinsregeling voor kunstenaars is een all-in kostenvergoeding. Deze vergoeding kan niet worden gecombineerd met een andere kostenvergoeding (bv. de afgelegde kilometers) voor dezelfde prestatie.


Opdat de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars wordt beschouwd als een forfaitaire kostenvergoeding, moeten volgende voorwaarden zijn vervuld:

  1. de vergoeding mag niet meer dan € 128,93 per dag per opdrachtgever bedragen;
  2. het totaal bedrag van vergoedingen mag niet meer dan € 2.578,51 per jaar bedragen;
  3. het aantal dagen waarop beroep wordt gedaan op de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars mag niet meer dan 30 dagen zijn;
  4. het aantal dagen waarop achtereenvolgens bij dezelfde opdrachtgever beroep wordt gedaan op de kleine vergoedingsregeling mag niet hoger zijn dan 7 dagen;
  5. de kunstenaarskaart moet worden ingevuld 

Voorlopig is de kunstenaarskaart nog niet beschikbaar. Het is derhalve aangewezen om een nominale lijst bij te houden van de toegekende vergoedingen en de kunstenaar een verklaring op eer te laten opstellen.

Bekijk hier een model van een verklaring op eer (een in te vullen formulier voor de
   kleine dagvergoeding) 
Bekijk hier andere nuttige documenten i.v.m. de kleine dagvergoeding
Lees hier meer over verzekeringen voor kunstenaars die met de kleine dagvergoeding werken

 


Meer weten?
Meer info vind je in de informatiebrochure over de kleine vergoedingsregel en op de website van Kunstenloket.